Konsultacje Psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to regularne spotkania podczas których pracujesz nad tematem, który jest dla Ciebie wyzwaniem lub trudnością. Sesje odbywają się na żywo lub online przez Skype.
Niektóre z obszarów którymi zajmuję się w ramach pracy w gabinecie:

 • trudności związane z tzw.syndromem DDA
 • trudności w relacjach: partnerskich, rodzinnych, społecznych
 • stres w w życiu prywatnym, w obszarze zawodowym
 • trudności w pogodzeniu sfery zawodowej z prywatną
 • różnego rodzaju lęki
 • problemy związane z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji siebie, trudności związane z samooceną i oceną innych, nadmierne krytykowanie siebie
 • trudności związane z nieśmiałością, problemy w nawiązywaniu kontaktów
 • różnego rodzaju kryzysy życiowe, zmiany
 • niepokój, lęk, nieustające obawy i zmartwienia
 • trudności w realizacji zamierzonych celów
 • nieprzemijający smutek, przygnębienie
 • poczucia przeciążenia, przemęczenia, „nie radzenia sobie z życiem”
 • trudności z kontrolą złości
 • poczucia osamotnienia
 • chcących zrozumieć swoje zachowania i pragnących je zmienić
 • trudności ze snem, z relaksem i odpoczynkiem
 • potrzeba wsparcia
 • chęć rozwoju i poszerzenia samoświadomości